על פנייה להליך גירושין בדרך של גישור

פנייה להליך של גירושין לעיתים עלולה להיות מורכבת, ארוכה ומייגעת, במיוחד לנוכח העובדה לפיה, על הצדדים המחליטים לפנות להליך של גירושין להתמודד עם לא מעט עניינים ונושאים הקשורים בגירושין, לרבות נושאים כגון : דמי מזונות, משמורת והסדרי ראייה, חלוקת הרכוש המשותף ועוד.
 
בד"כ בתחילתו של הליך גירושין אשר נפתח עם הגשת התביעות של מי מהצדדים, בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים יפנו את הצדדים להליך הגירושין להליך גישור, במטרה לבחון אפשרות של פתרון כלל המחלוקות בדרכי נועם במסגרת אותו הליך גישור.

יובהר כי, מערכת המשפט בישראל מאמינה כי נכון הוא תמיד לפנות להליך גישור תחילה, אשר במסגרתו יכול וניתן יהיה לסייע לצדדים ליישב את כלל המחלוקות ביניהם בדרכי מועם ומבלי להיזקק לערכאות השיפוטיות.
 
שכן, בידיו של המגשר הכלים וכפועל יוצא האפשרות, לסייע לצדדים לסיים את כלל המחלוקות ביניהם בדרכי נעם, במסגרת הליך של גישור, שם ניתנת לצדדים ההזדמנות, בין היתר, לבטא את שעל ליבם ולרבות את החששות שלהם והפחדים שלהם מהאופן שבו חייהם עומדים להשתנות לאחר הגירושין, הן מהבחינה הרגשית והן מהבחינה הכלכלית.

מגשר יסייע לצדדים לקבל החלטות הוגנות ובדרך של שיתוף פעולה בין הצדדים, אשר לבסוף יעלה בידם לגבש הסכם גירושין כולל.

לא למיותר לציין כי, צדדים אשר פנו להליך של גירושין בדרכי נועם תוך פנייה להליך גישור, מצאו בסופו של יום, גם את דרך המלך, בכל הקשור לניהול מערכת יחסים תקינה עבור ילדיהם המשותפים.

עוד חשוב לציין כי, הליך גישור, הנו הליך אשר קיים לגביו חיסיון מוחלט. יתרה מכך, הליך גישור הוא אינו הליך מחייב, כך שבמידה ומי מהצדדים להליך הגירושין החליט כי, אין הוא מעוניין להמשיך באותו הליך של גישור, אזי, תמיד ניתן יהיה לשוב ולנהל את ההליך בערכאות השיפוטיות.

הרציונל העומד מאחורי הליך גישור הנו הרצון לסייע לצדדים לסיים את כלל המחלוקות ביניהם בכבוד, בהסכמה ובדרכי נועם, תוך מתן אפשרות לצדדים לבטא את שעל ליבם ולעבור תהליך של גירושין הן מהפן הרגשי והן מהפן המשפטי.

הליך של גישור, למעשה, מתנהל ומתקיים באווירה שהנה שונה מהאווירה השוררת בערכאות השיפוטיות. אותו הליך של גישור, מאפשר לצדדים לפתור את כלל המחלוקות ביניהם בתנאים נוחים יותר המאפשרים לצדדים לבטא את רגשותיהם מבלי שביטוי זה ישמש להם לרועץ.

ההבדל בין הליך גירושין המתנהל בערכאות השיפוטיות לבין הליך גישור, הנו העובדה שבמסגרת הליך גירושין המתנהל בבתי המשפט ובבתי הדין הצדדים מפנים את מלוא האנרגיות שלהם אל העבר, תוך שהם מנסים להוכיח אשמה של צד כזה או אחר לפירוק המשפחה ואילו בהליך של גישור הצדדים מפנים את מרבית האנרגיות שלהם אל עבר העתיד, על מנת לנסות ליצור בסיס יציב יותר של מערכת יחסים טובה, בנסיבות החדשות של פירוק התא המשפחתי, על מנת שזו תטיב עם כל הצדדים המעורבים באותו הליך גירושין ובמיוחד עם ילדיהם המשותפים, שכן, תפקידם של הצדדים להליך הגירושין כהורים, הנו תפקיד משותף לכל חייהם ולכן קיימת חשיבות רבה לסיום מערכת הנישואין בדרכי נועם.